Tips för ovana kyrkobesökare

gudstjänstFör dig som inte är så van att gå i kyrkan så kommer här lite tips och råd.

  • När du kommer in i kyrkan blir du oftast tilldelad en bibel och ett program för gudstjänsten.
  • När det står * framför en sång, textläsning eller liknande så betyder det att du ska stå upp. Samma sak om det står * framför en psalmvers. Prästen informerar ibland om detta och brukar också informera om när det är dags att sätta sig.
  • Nattvarden är frivillig. Du kan antingen välja att låta prästen lägga oblaten i munnen på dig och sedan kan du ta en sipp vin ur kalken. Eller så håller du fram dina händer och låter prästen lägga oblaten i din hand, sedan doppar du sedan oblaten i vinet och stoppar det i munnen.
  • Herrens bön och Fader vår hittar du text till längst bak på psalmbokens pärm
  • Kollekt är frivilligt att ge. Antingen går kyrkvärdar runt och samlar in kollekten eller så finns det ett fat vid utgången där du kan lämna din kollekt.

Skulle du känna dig osäker på hur du ska göra i kyrkan kan du prata lite med någon av kyrkvärdarna som delar ut psalmboken och fråga dem om lite råd.

Alla är alltid välkomna till kyrkan oavsett hur vana kyrkgångare vi är.