Att finnas för människor i nöd

Oavsett om man arbetar som stafettsocionom eller som diakon i en kyrka möter man ofta människor i nöd. Det kan handla om familjer som kommer från utsatta länder eller en ensamstående förälder som behöver skyddat boende på grund av en våldsam partner. Gemensamt för dessa två yrken är att man behöver en stor dos empati och god förståelse för hur människan fungerar i krissituationer. Ett vänligt bemötande är inte fullt tillräckligt utan du måste även ha utbildning inom området för att kunna hjälpa på rätt sätt. Arbetar man med barn och ungdomar är det viktigt att man har vidareutbildning för denna åldersgenre då det ställer högre krav. Om man som privatperson vill hjälpa en medmänniska i nöd är det ofta fullt tillräckligt att visa att man finns där. Vänta inte utan lyft telefonen och erbjud dig att hjälpa till med en vardagssyssla.

Räck ut en hand